Czym jest ekonomia?

Czym jest ekonomia?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego koszty żywności rosną, a ceny gazu skaczą? Dlaczego politycy jednego kraju martwią się, gdy inny bankrutuje? Czy próbowałeś odpowiedzieć sobie kiedyś na pytanie dlaczego nie możesz uzyskać dobrego oprocentowania na koncie oszczędnościowym? Wszystkie te zjawiska można wyjaśnić poprzez ekonomię.
Ekonomia jest nauką o produkcji i konsumpcji dóbr. Ekonomia wyjaśnia, jak ludzie oddziałują na rynkach, aby dostać to, czego chcą lub osiągają  pewne cele. Ekonomia jest siłą napędową ludzkich interakcji.
Istnieją dwa główne rodzaje ekonomii: makroekonomia
i mikroekonomia. Mikroekonomia koncentruje się na działaniach jednostek i branż, takich jak dynamika między kupującymi
i sprzedającymi, kredytobiorców i kredytodawców, Makroekonomia,
z drugiej strony, ma o wiele szersze spojrzenie dzięki analizie aktywności całego kraju lub na rynku międzynarodowym.
Ekonomia potrafi opisać wszystkie aspekty gospodarki danego kraju.
Ekonomiści starają się odpowiedzieć na ważne pytania, jak ludzie poprzez przemysł  mogą zmaksymalizować wydajność ich krajów, tworzyć bogactwo i utrzymać  stabilność finansową. Ponieważ nauka o ekonomii obejmuje wiele czynników, które oddziałują w złożony sposób, ekonomiści mają różne teorie co do tego, jak ludzie i rządy powinny zachowywać się na rynkach.

About