Komunikacja Niewerbalna

Komunikacja Niewerbalna

Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna, nazywana inaczej mową ciała, bardzo często jest niedoceniana, jednak w rzeczywistości jest ona podstawą do tego, by dyskusja przebiegała sprawnie i prawidłowo. Na komunikację niewerbalną składają się takie elementy, jak gesty, mimika, ruchy ciała, wygląd zewnętrzy czy dystans od rozmówcy. Najprościej mówiąc, komunikacja niewerbalna to wszystkie elementy poza słowami, które kształtują naszą opinię na temat drugiej osoby. Należy pamiętać, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, dlatego nasze zachowanie podczas dyskusji z nowo poznaną osobą jest równie istotne co wypowiadane słowa.

Aby komunikacja interpersonalna przebiegała w prawidłowym stylu, warto zwrócić uwagę na gesty, jakie wykonujemy. Sprawna dyskusja zawsze powinna przebiegać z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, albowiem wyraża on nie tylko szacunek dla rozmówcy, ale również zaciekawienie tematem rozmowy. Podczas dyskusji powinniśmy unikać ziewania, nerwowych ruchów nogami czy podcierania czoła. Warto również postarać się o to, aby wyraz naszej twarzy był pozytywny i nie wyrażał znudzenia rozmową. Przestrzeganie kilku podstawowych zasad niewerbalnych może sprawić, że staniemy się o wiele atrakcyjniejszymi rozmówcami i nasze komunikaty zyskają większe znaczenie.

About