Kontrola dostęu i wykorzystanie geometrii dłoni

Kontrola dostęu i wykorzystanie geometrii dłoni

Identyfikacja geometrią dłoni, jak sama nazwa wskazuje polega na weryfikację struktury geometrycznej ludzkiej dłoni. Do charakterystycznych cech naszych dłoni można zaliczyć długość i szerokość palców, szerokość dłoni i ich grubość, rozmieszczenie palców, ich kształt, znamiona itp. Żaden z istniejących systemów identyfikacji osób nie korzysta podczas rozpoznania geometrii dłoni z jakichkolwiek cech niegeometrycznych jak na przykład kolor skóry. Pomimo tego, że cechy ludzkich dłoni poszczególnych ludzi nie różnią się znacznie, mogą z powodzeniem być wykorzystywane do weryfikowania tożsamości danej osoby. Dzięki wysokiemu stopniowi wiarygodności tej metody jak i wyjątkowej wygodzie użytkowania, geometria dłoni znajduje szerokie zastosowanie w systemach zarówno kontroli dostępu do pomieszczeń jak i rejestracji czasu pracy. Pierwsze systemy oparte o weryfikację geometrii dłoni pojawiły się już na początku lat 70. XXw.Weryfikacja osób metodami biometrycznymi

Systemy oparte o metodę geometrii dłoni działają na bardzo prostej zasadzie w przeciwieństwie do systemów wykorzystujących do identyfikacji osób siatkówkę czy tęczówkę oka. Mianowicie, po umieszczeniu dłoni w komorze urządzenia, skaner dłoni mierzy jej rozmiar i kształt, długość, szerokość oraz grubość palców oraz rozstawienie pomiędzy kostkami palców. System porównuje i mierzy tylko 4 palce dłoni pomijając kciuk. Cały proces mierzenia odbywa się dzięki zastosowaniu promieni podczerwonych, podświetlenia nimi dłoni i odczytania obrazu macierzą CCD. Na tej podstawie tworzony jest trójwymiarowy (z kilku położeń) obraz kształtu dłoni człowieka. Wyniki pomiarów przekształcane są na cyfrowy wzorzec, który zostaje zapisany w pamięci urządzenia wraz z numerem użytkownika (ID) danej osoby. Sam proces weryfikacji polega już na podaniu numeru ID przez użytkownika i przyłożeniu dłoni do skanera. Następnie system porównuje dłoń aktualnie przyłożoną do skanera ze wzorcem przechowywanym w pamięci czytnika.

Nierzadko w kontroli dostępu łączy się kilka metod biometrycznych w celu zweryfikowania osoby. Najczęściej spotykane jest połączenie identyfikacji odcisków palców z geometrią dłoni lub geometrię twarzy z geometrią dłoni. W takich przypadkach geometria dłoni może być wykorzystywana do mniej rygorystycznej pod względem dokładności identyfikacji danej osoby, natomiast rozpoznanie odcisku palca czy wzorca twarzy dla bardziej precyzyjnej weryfikacji. Często można również spotkać systemy identyfikacji osób jednocześnie zapisujące i odcisk palca danej osoby jak i geometrię jej dłoni.

About