Marketing prawniczy

Marketing prawniczy

Marketing prawniczy
Etyka zawodu prawniczego wiąże się z tym, że mocno ograniczona jest możliwość reklamowania swojej działalności. Pomimo że prawo nie zakazuje wprost propagowania własnej kancelarii, to zasady etyczne nakładają na nie poważne ograniczenia. Kancelarie nie mogą bowiem porównywać się do konkurencji, składać nierealnych obietnic czy przesadnie wychwalać swojej działalności. Możliwy jest jednak marketing prawniczy, który polega na precyzyjnym i rzeczowym informowaniu o kompetencjach danego adwokata czy radcy prawnego.

Marketing prawniczy powinien odbywać się przede wszystkim za pośrednictwem Internetu. Osoby pracujące w usługach prawniczych nie mogą prowadzić kampanii reklamowych, jednak mają prawo do posiadania własnej strony internetowej. Powinna ona zawierać podstawowe informacje na temat działalności danej kancelarii. Dobrze wykonana strona internetowa znacznie zwiększa popularność kancelarii prawniczej i sprawia, że coraz więcej osób dowiaduje się o jej istnieniu. Będąc prawnikiem, należy jednak być szczególnie ostrożnym i uważać, by reklama nie była nachalna i nie kolidowała z etyką prawniczą.

About