Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

Każdego roku mamy obowiązek rozliczać się z naszych dochodów. Wiele osób pracuje obecnie zagranicą i taki obowiązek na nich również spoczywa. Miejsce zamieszkania jest istotne właśnie w sprawie rozliczeń. Osoby, które posiadają miejsce zamieszkania w Polsce muszą w całości rozliczać się ze swoich dochodów, niezależnie od tego, gdzie zarobili pieniądze. Wiele osób wyjeżdża czasowo w celach zarobkowych do innych krajów ale obowiązują ich zasady rozliczenia podatku dochodowego obowiązującego w Polsce. Sytuacja podatkowa podatnika ulega zmianie, miejscem zamieszkania staje się inny kraj, nie przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W takiej sytuacji będzie podlegał zasadom rozliczania podatków obowiązujących w danym kraju. Należy też sprawdzić czy Polska podpisała z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli taka umowa została zawarta, należy kierować się jej postanowieniami. Warto poradzić się dobrego księgowego, ponieważ rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy może sprawić nam trudność.

About