Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta – co oznacza dla konsumenta?
Upadłość konsumenta jest postępowaniem sądowym, przewidzianym dla osób fizycznych (czyli takich, które nie prowadzą działalności gospodarczej), z powodu ich niewypłacalności. Osoby niewypłacalne w tym kontekście, to takie, które nie mają środków na zakup rzeczy niezbędnych do życia i jednoczesną spłatę długu. Zasadniczym celem ogłoszenia upadłości konsumenta jest jego oddłużenie oraz odzyskanie długu przez wierzycieli.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?
W toku postępowania sąd ustala, czy zaistniały przesłanki do tego, żeby ogłosić upadłość konsumencką. Nie może tego zrobić na pewno osoba, która doprowadziła do swojej upadłości celowo i z rozmysłem lub dopuściła się rażącego niedbalstwa. Podobnie jest z osobą, która rozmyślnie działała na szkodę wierzycieli.

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?
Cały majątek konsumenta przechodzi w ręce syndyka, wraz z dokumentacją i korespondencją dotyczącą majątku dłużnika. Dotyczy to także wynagrodzenia (poza częścią nie podlegającą zajęciu).
Co więcej, wszystkie zobowiązania takie, jak kredyty, staną się wymagalne. Oznacza to, że będą one wymagały natychmiastowej spłaty.

About