Wiadomości potrzebne uczniom na WOS

Wiadomości potrzebne uczniom na WOS

Czym jest WOS nie trzeba nikomu przypominać. To wiedza o społeczeństwie, jakiej uczymy się w szkole podstawowej, niekiedy również w szkole średniej i jest ona niezbędna do prawidłowej egzystencji w społeczeństwie. W tym celu również oglądamy wiadomości telewizyjne, gdzie możemy odnaleźć najważniejsze informacje z kraju i ze świata i mimo iż również w Internecie możemy takie wiadomości odnaleźć, to najbardziej popularne nadal są wiadomości telewizyjne. Mając w szkole przedmiot jakim jest WOS, zwykle na pracę domową mamy zadane śledzenie wiadomości w TV i przygotowywanie tygodniowego zestawienia najważniejszych informacji z kraju i ze świata, z różnych dziedzin. Nie ma to na celu uczenia się ich na pamięć lecz wyrobienia w człowieku umiejętności wsłuchiwania się i wyłapywania najważniejszych informacji, jak również nawyk oglądania wiadomości, które stanowią cząstkę całego społeczeństwa polskiego i powinny interesować wszystkich polaków, którzy z danym społeczeństwem się na co dzień utożsamiają.

About