Zdobywanie informacji

Zdobywanie informacji

Jednym ze znaków szczególnych postępu cywilizacji oraz XXI wieku są media. Umożliwiają one bowiem szybki dostęp do informacji z wielu dziedzin, a także błyskawiczne rozprzestrzenianie się wiadomości o sprawach bieżących.
Gdyby nie internet, dzisiejsza młodzież, podobnie jak ich dziadkowie czy rodzice, spędzałaby długie godziny w bibliotece, aby odrobić zadanie domowe. Dzisiaj wystarczy tylko popularna wyszukiwarka oraz internetowa encyklopedia, aby w kilka sekund dotrzeć do niezbędnych informacji i poszerzyć swoją wiedzę.
Byłoby jednak zbyt pięknie, gdyby rola mediów ograniczała się jedynie do nieszkodliwego i niewinnego uświadamiania ludzkości. Mass media nieodłącznie związane są z manipulacją.
Telewizja, choć mówi o aktualnych wydarzeniach, nie pokazuje nam całej prawdy. Ktoś pociągający za sznurki wybiera, co i z jakim wydźwiękiem zostanie przedstawione. Większość ludzi pozbawiona jest umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków z posiadanych informacji, dlatego łatwo i nieświadomie przyjmuje punkt widzenia zaprezentowany im w mediach.

About