Zyski i straty z kontraktow

Zyski i straty z kontraktow

Aby dokładniej zrozumieć kontrakty na opcje, przeanalizujemy najpierw opcje na te same czerwcowe kontrakty futures na obligacje skarbowe. Przypomnij sobie, że kupując kontrakt futures po cenie 115 (czyli za 115000 dol.), zgadzasz się zapłacić 115000 dol. za każde 100000 wartości nominalnej długoterminowych obligacji skarbowych, w momencie kiedy zostaną ci dostarczone w końcu czerwca. Jeżeli sprzedajesz kontrakt po cenie 115 (czyli za 115000 dol.), to znaczy, że zgadzasz się w zamian za 115000 dol. dostarczyć w końcu czerwca długoterminowe obligacje skarbowe o wartości nominalnej 100000 dol. Premia (cena) za opcję wyrażona jest w punktach, których wartość jest identyczna jak w przypadku kontraktów futures (każdy punkt odpowiada 100000 dol.). Jeśli za premię w wysokości 2000 dol. kupisz jeden kontrakt opcyjny cali na czerwcowy kontrakt na obligacje skarbowe, z umowną ceną realizacji równą 115, nabędziesz tym samym prawo do kupna (zażądania) czerwcowego kontraktu futures na obligacje skarbowe za cenę 115 (115000 dol. za kontrakt) w dowolnej chwili przed upływem terminu realizacji tego kontraktu w końcu czerwca. Analogicznie, jeśli za 2000 dol. nabędziesz opcję put na czerwcowy kontrakt na obligacje skarbowe, z umowną ceną realizacji równą 115, nabędziesz prawo do sprzedaży (przedstawienia do odkupu) czerwcowego kontraktu na obligacje skarbowe, za cenę 115 (115 dol. za kontrakt), w dowolnej chwili aż do końca czerwca. Kontrakty opcyjne futures są nieco skomplikowane; aby wyjaśnić sposób, w jaki funkcjonują oraz są używane jako zabezpieczenie przed ryzykiem, najpierw przeanalizujemy powstawanie zysków i strat z opcji cali na czerwcowy kontrakt futures na obligacje skarbowe.

About